Photo van die Wingerd projek  geneem deur Ray Collins. Ons by SIghtedmoon.com en almal wat donasies gemaak het aan hierdie projek het tot a vergelyking gekom met  Boaz en Rinah Dreyer van Be’er Milkah Israel om die resultate te sien van die seeninge wat volg deur die behouing van die Sabbat jaar. Ons het gesamentlik die wingerd geplant in Oktober 2012.

Ons het ingestem om al die nuwe wingerde, traliewerk, elektriese heinings, water lyne and alles wat benodig is om die wingerd te plant, water and groei te verskaf. In ruil daarvoor kry on 10% van die wingerd stokke. Die 10% sal rus in the Sabbat jaar 2016 tot 2017; Aviv tot Aviv om die prinsiep van die Sabbat jaar te bewys. Die ander 90% sal die Joodse Sabbat jaar hou in 2014, 5775  volgens die Hillel kalender, vanaf Tishri tot Tishri.

Ons deel van die wingerd sal al die Sabbat jare siklusse hou tot en met die Jubilee jaar van 2045 (2016, 2023, 2030, 2037, 2044).  Nadat ons die Jubilee jaar van 2045 gevier het sal die hele wingerd terug gegee word aan Boaz en Rinah.
Yehovah sal ons dan wys watter jaar is reg deur die seeninge wat Hy sal gee aan elke deel van die wingerd.  Alhoewel on nie miskien nie mag saamstem oor leerstellige kwessies nie is ons venenig in ons liefde vir Yehovah, God van Abraham, Isak en Jakob, die mense van Israel en die land Israel.

Ons het geloof en het bele in ons geloof en wag op HASHEM (Die Naam) Yehovah, om ons te wys watter Sabbat jaar is reg volgens die resultate in die wingerd.

5 Kyk, Ek stuur julle die profeet Elía voordat die groot en vreeslike dag van die HERE aanbreek. 6 En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat Ek nie hoef te kom en die land met die banvloek tref nie. (Maleagi 4:5-6)

1:16 En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. 1:17 En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elía, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here ‘n toegeruste volk te berei. (Lukas 1:16-17)

40:3 ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! 4 Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word. 5 En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek. (Jesaja 40:3-5)

3:19 Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom, 20 en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, 21 Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. 22 Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. 23 En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. 24 En ook al die profete van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. (Handelinge 3:19-24)
7:25 En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye (1) en wet(2) te verander ,en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende ‘n tyd en tye en die helfte van ‘n tyd. (Daniel 7:25)

Vootnote: 1 Hierdie is a ander woord vir feestye  2. Verandering van die wet wat  dieselfde is as wetteloosheid

Baie mense dink dat die wet wat Sondag maak as a  dag van rus as a vervulling van hierdie profesie is. Wat hulle nie besef nie is dat dit alreeds plaasgevind het. Die Feeste en Vasgestelde Tye van God is alreeds verander en die wette wat ingestel is om hulle te handhaaf bevorder en verwek wetteloosheid. Wat jy nou gaan lees sal jou a groot skok gee.

Satan het alreeds die wette van Yehovah verander en meeste mense gaan maar net aan sonder om te weet en sal geen idee he hiervan nie. Hierdie boek is a getuienis en verklaring aan die werklike terugkeer na die oorspronklike Torah vir hulle wat ore het om te hoor en oe om te sien, dit sluit in:
Die Herstelling van alles
Die Herstelling van die Sabbat
Die Herstelling van die Sabbatsverlof en Jubilee jare
Die Herstelling van die Heilge dae soos uiteengesit in Levitikus 23

Hierdie verskynsel het nie gebeur deur een mens nie maar deur baie deur die jare van wie gese kan word dat Yehovah se Gees van Elia op hulle gerus het en deur hulle gepraat het. Dit is my wens dat alles wat ek  in hierdie book geskryf het,  kragtig, finaal en onweerlegbaar die foute van ons vaders (insluitend ons voorvaders)  sal illustreer en hoe dit gebeur het. Dit is ook my hoop te deeglik bewys wat die Torah eintlik bepaal en  hoe hierdie foute ongedaan gemaak moet word en watter soort begrip nodig is om dit deeglik te kan verstaan.  Dit is my voorneme om nie net ‘n stewige fondament te lê vir jou wanneer dit kom by ‘n ferm greep van die hart van die Torah , maar ‘n seker fondament te lê  waarop jy kan bou met betrekking tot die groei in jou begrip van Torah en hoe om Torah te volg soos wat jy veronderstel is om te doen.

Ek voorheen geglo het die naam van die Skepper God is uitgespreek HERE ,  ek glo nou Sy uitgesproke naam is Yehovah maar ek weet ook dat baie ander oortuig is dat Sy naam op baie verskillende maniere gespel word en het intussen uitgevind dat ons broer Juda verkies om glad nie Sy Heilige naam uit te spreek nie maar gebruik die name Ha Shem of Die Naam.

Oorspronklik wou ek net die Hebreeuse spelling van Sy naam of “????” gebruik sodat ek niemand aanstoot gee nie maar nadat ek Nehemia Gordon’s se book “Shattering the Conspiracy of Silence” (1)  gelees het, het ek besef ek sal ook skuldig wees daaraan dat ek Sy naam versteek,  gegewe die vlak van begrip wat Hy aan my  gebring het met betrekking tot Sy naam. Wanneer iets aan ons geopenbaar word moet ons altyd waar bly aan daardie waarheid. As ons die openbaring probeer wegsteek is dit sonde.

Verder was ek baie aangetas deur Gordon se boek en wil glad nie meer a mede samesweerder wees ten opsige van die wegsteek van ons Almagtige Skepper se Naam nie. Jy is baie welkom om enige weergawe wat jy verstaan as Sy regte naam  te gebruik. Maar ek gaan Yehovah se naam gebruik deur die hele boek – behalwe daardie plekke waar ek a aanhaling uit a sekere Bybel vertaling gebruik (bv. The Scriptures 1998)
(2) of vanaf enige iemand anders wat a ander vertaling van Sy naam gebruik. Buiten sulke gevalle sal ek nie afwyk van die naam Yehovah nie.

Ons is aangese in Psalms dat as ons die naam van Yehova vergeet en a ander naam in Sy plek gebruik dat Hy ons hart sal ondersoek om te weet wie presies wie dit is wat ons mee probeer praat:

20 alhoewel U ons verbrysel het in ‘n plek van jakkalse en ons met ‘n doodskaduwee oordek. 21 As ons die Naam van onse God vergeet het en ons hande uitgebrei het na ‘n vreemde god- (Psalm 44:20-21)
2:10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. (1Korinthiers 2:10)
Ek wil nie he dat Sy besondere en afgesonderde naam iets is waaroor geargumenteer moet word nie maar ek het self onlangs ‘n besluit geneem om wat ek glo sy heerlike Naam te wees nie langer geheim te hou nie. Ons is veronderstel om na Hom uit te roep op Sy naam. As ons nie Sy naam ken nie, dan kan ons nie na Hom uitroep nie. Ek het ook voorgeneem om deur hierdie hele boek al die waarhede wat Yehovah aan my geopenbaar het te bewys. Dit is nie my bedoeling om minagtend te  praat teen enige bediening, leeraar of persone wat in die falshede wat ek gaan bewys is nie skriftuurlik nie glo nie. Maar wanneer Yehovah die waarheid blootstel, wat ek aan jou gaan bewys en as dit getuig in jou gees, om dan terug te keer na die leuens wat jy eers geglo het, sal baie verkeerd wees. Proef en toets my woorde en nadat jy dit gedoen het, wees dan gehoorsaam. Mag die Skepper Yehovah Homself  jou lei as jy hierdie waarhede bestudeer en soos my webwerf dit duidelik stel: Beproef alles.

Ek wil graag, Lora Skeahan, Judith Dennis, Vicki Brady, Irene Varner en Joli Darling – almal van die Verenigde State van Amerka asook Annamarie Marrier d’Unienville van Suid Afrika en Schalk en Elsa Klee vanaf Holland bedank vir hulle individuele asook kollektiewe bydrae tot die ontwikkeling, vorming , organisasie , uitleg , leesbaarheid en duidelikheid van hierdie boek.

Lora het  ‘n groot deel van die ekstra navorsing namens my opgeneem en sê voortdurend sy wil nie haar naam genoem he nie. Sy help my ook gereeld met die weeklikse nuusbriewe wat ek op my weekblad pos om my meer tyd te gee om te konsentreer op die skryf van hierdie boek. Wanneer ek gevra het , het Lora vakke nagevors van ‘n ander perspektief as my eie  asook uit ‘n vrou se oogpunt. Ek sal ewig dankbaar wees daarvoor.

Judith Dennis, Vicki Brady, Irene Varner and Annamarie Marrier D’unienville is die mense wat ek gebruik het om die boek objektief te lees and my te laat weet nadat hulle die boek deur gelees het van begin to einde, dat hulle alles verstaan wat geskryf is. Elke een van hulle het a verskillende vlak van  begrip in hulle stap met die Here and hulle kennis van die Bybel, dit is presies waarom ek hulle gevra het. Hulle het almal terug geskryf aan my en my laat weet hoe dankbaar hulle is om uiteindelik in staat te wees om sekere dinge wat hulle al a geruime tyd pla en nie antwoorde voor  kon kry van die persone by wie hulle antwoorde gesoek het nie nou uiteindelik te kan verstaan. Hulle het almal weg gekom van die ervaring met ‘n veel beter begrip van die geskiedenis van die Bybel en voel asof hulle nou weet waarom hulle glo wat hulle glo.
Hier is a paar voorbeelde van die terugvoer –gebaseerde kommentaar wat ek ontvang het van my lesers wat a voorsmakie gehad het:
Ek het jou getuienis in die begin van die boek soveel geniet, dit klink baie soortgelyk aan my eie , en heel waarskynlik sal ander ook so voel .

Weereens Joseph , slaan jy die spreekwoordelike spyker op die kop . Yah is nie die skrywer van verwarring nie en al hierdie kalenders en hul veranderinge is verbuisterend , veral vir diegene van ons wat op soek is na Sy wil en net Sy wil, wil doen.
Hoofstuk 6:  Lief hierdie hoofstuk !  Uiteindelik maak alles sin en kom mooi bymekaar! En ek sien verseker die een sloot!
Ek het alles so ver gelees tot en met hoofstuk 7, dit is regtig wel gedaan. Jy verduidelik alles baie mooi en ek stem sover  totaal en al met alles saam.
Ek het deur hoofstukke 11-17 in die boek gelees, ek is mal daaroor. Kannie se dat ek enigiets sal verander nie. Knap gedaan!!!
Man, ek lief hierdie boek meer en meer. En wat meer is, ek verstaan meeste van wat  die boek staat. Joseph, a jaar terug hierdie tyd sou hierdie boek soos Grieks vir my gewees het behalwe vir die weeklikse Sabbat. Ek is mal oor hierdie boek. Dit is a treffer.
Ek wil graag hierdie deel afsluit met a brief wat ek ontvang het vanaf een van my lesers wat a voorsmakie gehad het van my boek:

Shalom Joseph,

Ek wou jou net laat weet dat ek al amper klaar is met die boek. Man, ek moet se, ek is mal oor hierdie boek. Dit is so wonderlik en jy verduidelik meeste dinge so fantasties. Ek is seker dit gaan a reuse sukses wees.
Dit is ‘n baie goeie aanbieding , goed saamgevoeg , jy gaan mense weg te blaas met al hierdie inligting .

Shabbat Shalom

Aan elkeen van hierdie dames, a baie groot dankie vir julle bydrae. In die Prophecies of Abraham het ek ‘n onderwerp wat baie diep vir ‘n klomp mense is verduidelik – veral gegee die feit dat meeste van hulle nog nooit eers aan die Sabbatsverlof jaar gedink het nie. In hierdie boek  het ek probeer om op ‘n op ‘n meer intreevlak- basis die dinge wat ek in my laaste boek genoem het beter te verduidelik sodat almal kan meer geredelik en makliker kan verstaan. Gebaseer op die vorige kommentaar en terugvoer , dink ek dat ek dit reggekry het , so weereens , Baie dankie.

Schalk en Elsa Klee , wat ook hierdie boek geproeflees het , ‘n spesiale woord van dank gaan uit na hulle persoonlik.  Hulle het onafhanklike navorsing gedoen oor die Sabbatverlof  Jare met betrekking tot elkeen van sy vele fasette en het alles moontlik gedoen om die alles te verduidelik in hul eie woorde aan hulle eie groeiende leserstal van Set Apart People.(6) Hulle het so ‘n uitsonderlike werk gedoen dat ek besluit het om twee van hulle artikels wat sekere aspekte  oor die Sabatsverlof Jare beter verduidelik, in te sluit om sekere aspekte waar ek probleme gehad het om die Sabbatsverlof Jare  in my eie woorde te verduidelik, beter te kan verstaan.  Ek haal my hoed af vir hulle.

Ek het ook, met sy permissive, twee artikels wat Nehemia Gordon (7) wie ek as a friend beskou, geskryf het,  ingesluit. Sy insigte en begrip oor baie onderwerpe oor die jare was en is  ‘n groot hulp vir my. So ek erken en bedank hom vir al sy werk oor die jare.

Laastens , maar nie die minste nie , die wat my ken en my artikels lees, weet vir ‘n feit ek kan nie spel om my lewe te red nie en my sin struktuur is gruwelike. Julle almal moet weet ek het gegradueer uit hoërskool met ‘n gemiddelde van 51% in Engels in elke graad en ek het net gegradueer omdat hulle my nie wou teruggebring die volgende jaar nie.

Daarom het ek weereens  Joli Darling gevra , om die redigering te doen . Sy is absoluut briljant met betrekking tot hierdie onderwerp en het ook die redigering op my laaste boek, Die Profesieë van Abraham (8) gedoen. Dit is hoekom ek nie die ander dames in hierdie hoedanigheid gebruik met betrekking tot hierdie boek nie. Joli ken ook haar Bybel en het in sekere gebiede wat sy gevoel het was gebrekkig, gehelp. Haar bydrae tot hierdie boek maak baie van wat ek sê intelligent klink. Ek kan haar nie genoeg bedank nie. As jy ooit nodig het om jou werk geredigeer te hê , sal ek aanraai dat jy Joli gebruik, dit is wat dit doen vir ‘n lewe.
Ek moet ook erkening gee aan Yehovah  en dankie se aan Yehovah , YHVH die Skepper van hemel en aarde wat afgereik het van sy troon en hierdie waarhede aan my openbaar het. Dit is nou al 7 jaar sedert Hy die eerste keer begin het om hierdie dinge aan my te wys uit die bladsye van Sy Torah en uit die geskiedenis. Oor hierdie 7 jaar , sedert 2005 , moes ek elke vraag wat my kant toe gekom het oor die Sabbatsverlof  Jaar en die plan van Yehovah beantwoord en bewys en Hy het dit stadig aan my oor hierdie tydoerk  openbaar. Hierdie boek Breaking the Curses Remember the Schmita 2016 (9) is my manier om die antwoorde te deel oor al die moeilke vra en hulle op skrif te stel sodat almal dit self kan uitstudeer en bewys.

Mag Yehovah jou seën en Sy aangesig oor jou skyn, en hierdie waarhede aan jou openbaar soos wat jy hulle uitsoek en streef of Sy Torah te verstaan.

Ek, Joseph F Dumond, is gebore in 1958 en was in die Katolieke Orde grootgemaak. In 1978,  nadat ek gegradueer het van Orange Ville High School in Ontario , Kanada ; het ek met my hoërskool geliefde, Barbara, in die huwelik getree.  Ons eerste kind, a dogter is gebore in 1981, ons tweede kind, a seun is in 1982 gebore en toe later in 1990 is ons derde kind, ook a seun gebore.
Een aand in 1982 op pad werk toe, het ek Herbert Amstrong gehoor praat van die Sabbat oor die radio. A paar dae later het ek hom weer gehoor op pad terug van die werk af. Ek het ingeskryf en lees material versoek want ek het gevoel dat ek aan hulle wil bewys dat wat hy gesê het oor die Saterdag Sabbat verkeerd is. Ek het sewe dae a week gewerk as a voorman wat toesig gehou het oor natuurlike gas pyplyn werkers. Daar was geen manier dat ek a dag kon afneem om kerk toe te gaan op a Saterdag nie. Maar uiteindelik, na ses maande se soliede dag en nag studie, kon ek nie langer stry oor presies hoe duidelik Yehovah nog altyd oor hierdie saak was nie en dat ons almal moet aanhou om die Saterdag Sabbat te vier.  Ek het uiteindelik tot die gevolgtrekking gekom dat die sewende dag Sabbat soos wat God dit geskape het nog steeds van diens is, dat dit was die Katolieke Kerk (10) was wat die verandering verkeerdelik teweeg gebring het van Saterdag na ‘n Sondag – ‘n valse sabbat wat alle Christin kerke verkeerdelik aangeneem het, die Katolieke vorm was gegiet en die ketters ingestel.
 
Eendag het Yehovah die deur vir my geopen om die “Worldwide Church of God” te begin bywoon en nie te lank na my eerste besoek, het ek geleer van die Heilige Dae. Dit was deur leer van die Heilige Dae – alles was gevind kan word in Levitikus 23 – dat ek begin leer het van Yehovah se goddelik geïnspireerde  plan vir die mensdom  en hoe dit alles sal afspeel. Nadat ek al hierdie informasie verwerk het, het ek verkeerdelik geglo dat  ek Yehovah se plan ten volle verstaan,  dit was a miskonsepsie, wat ek eers besef het toe ek van die Sabbatsverlof  Jare, beide verlede en hede geleer het. Die laaste Sabbatsverlof jaar was vanaf Aviv (Maart-April) 2009 – Aviv 2010. Hierdie was die eerste Sabbatsverlof  jaar wat  ek gehou het.
 
Ek het hierdie onderwerpe elke week ernstig begin studeer terwyl ek nog a lid was van die kerk (tussen 1982 tot en met 1994). Ek het die gevoel gekry dat ek die “Worlwide Church of God” moet verlaat want iewers het hulle ewe skielik vir my baie begin lyk presies soos die Katolieke Kerk wat ek al klaar in 1982 verlaat het ten gunste van die “WWCOG”. Dit was ook teen die tyd wat ek uitgevind het dat alles wat ek geleer het in die “WWCOG” verkeerd was. Vir die volgende twee jaar het ek glad nie a kerk bygewoon nie en weer begin om sewe dae a week te werk. In 1996 soos al die Heilige Dae nader gekom het, het ek ewe skielik weer begeer om die Sabbat en Heilige Dae te begin volg. Ek het geen idee gehad waarheen or na wie ek kon gaan om hierdie Dae te vier nie het ek besluit om dit by myself te vier. Ek het op hierdie dae in my motor geklim, geparkeer in a doodloopstraat en begin bid en uitroep na Yahovah met my hele hart.
 
Gedurende hierdie tyd moes ek ook alles begin wat ek geglo het begin ondersoek en herdink. Ek moes dit doen sonder enige hulp van enige kerk materiaal, wetenskaplike lesings of preke. Ek moes die Sabbat kon bewys deur die Bybel alleenlik en ander geloofwaardige verwysing material wat ensiklopedia ingesluit het. Dit was gedurende hierdie intense studie wat ek geleer het van Noag se Ark , die Rooi See kruising , Jabal Lawz in Saoedi-Arabië, die werklike Mount Sinai en so baie ander goed wat a onversadigbare geestelike begeerte in my geskep het om alles wat  die Bybel beweer om waar  te wees probeer bewys.
A paar jaar later, in September 2001, het ons die aanval op die “World Trade Center” beleef en ek het regtig gedink oorlog gaan uitbreek, ek het geen idee gehad wat die reaksie sou wees as individuel asook a nasie nie. Ek het ingegee en a paar vriende geskakel wat my ingelig het dat hulle nou die “United Church of God” bywoon – een van die baie “WWCOG” splintergroepe wat gevorm het nadat die WWCOG gedisinterigeer het. Daar is tans meer as 800 Church of God groepe oor die hele wereld – elkeen wat natuurlik se hulle is die ware kerk.
 
Ek het gedurende hierdie tydperk ook die United Kerk begin bywoon maar het glad nie opgehou met soek na die waarheid nie. Ek het doelbewus, sonder om moeg te word, aangehou moet soek na die waarheid. Dit het daagliks baie makliker begin geword met die hulp van die internet, om informasie uit te grawe wat my siel so na gelus het. Dit was ook gedurende hierdie tydperk dat ek kort artikels begin skryf het vir die United Good News Tydskrif (11) wat al klaar oor a globale leserskring beskik het maar wat hoofsaaklik bestaan het uit United Church of God lede. Dit was ook toe dat ek besef het dat daar “Krag in die pen” was en het meer gereeld artikels being skryf. Dit was ook gedurende hierdie tydperk wat die kerk my begin gereed maak het om a diaken in die kerk te word.
 
In 2004 het ek skielik tot die besef gekom dat ek opgehou groei het, ek het begin om Spiritueel te stagneer en het sonde in my hart gehad maar het net aangehou om my sonde te verontskuldig en regverdig.  In Desember 2004 het ek al my sonde belei in a artikel wat ek geskryf het vir die kerk en het die hele artikel gaan lees vir my pastor. Ek was getermineerd om nooit weer terug te draai na my ou gewoontes nie. Ek was besig om dit te doen wat Daniel gedoen het toe hy die sondes van Israel belei het, behalwe dat ek besig was om my eie sondes te belei.
 
Onmiddellik daarna , het ek gehoor van  die Besigtigde Maan teenoor die verbindingswoord Maan as ‘n alternatief en heeltemal Bybelse manier waarop die begin van enige gegewe maand bepaal kon word. Hierdie was ‘n kritieke keerpunt vir my, veral as ek die erns van hoe oordeelkundige kies of a swak keuse in hierdie verband die dae kan verander vir wanneer die Heilige Dae onderhou moet word. Vir my het dit dieselfde beteken as om Sabbat op a Sondag te hou. As jy die Heilge Dae op die verkeerde dag vier, ontbreek jy die merk and sondig dus.
 
Maar ek het nog nie die Bybelse bewys verkry nie.
 
Selfs nadat ek myself aan ‘n groot deel van lees en intense studie onderwerp het, kon ek nog nie bewys watter manier reg was nie.  Ek het myself onttrek na my gebedskamer en ernstig daaroor begin gebid. Binne ‘n paar dae het Skriftelike gedeeltes behoorlik uitgespring van die bladsy af wat vir my so te se ‘n direkte antwoord op my vraag te blyk wees. Die antwoord wat ek gesoek het was in Jesaja 7 en Openbaring 12. Maar in die bevinding van hierdie antwoord was ek onmiddellik ‘n toets gegee om te slaag. Met die hulp van die Heilige Gees het ek aan myself, sonder twyfel bewys dat die Besigtigde Maan, die Maan was wat sou bepaal wanneer die Heilige Dae waargeneem moet word.  Maar die 2005- Paasfees (Passover) was net om die draai en daar het ‘n konflik ontstaan. Daar was dertig dae verskil tussen die Besigtigde Maan en die Hebreeuse Kalender wat meeste groepe besig was om te gebruik. Dit het my baie ontstel want ek het gehoop dat ek die Besigtigde Maan kon vier sonder die wete van die United Church of God wat die Hebreeuse of te wel Verbindingswoord Maan sou gebruik het.
 
Omdat ek nog steeds nie a honderd persent seker was nie het ek in 2005 altwee kalenders gevolg net om te sien wat gebeur. Die Verbindingswoord Maan (Hebreeuse Kalender nakoming) sou dertig dae na die geskeduleerde Besigtigde Maan Kalender plaasvind.  Dit gese, Paasfees en die Dae ( Fees ) van ongesuurde brood , volgens die ryp gars en die Besigde Maan , sal een maand vroeër as die Hebreeuse -gebaseerde of verbindingswoord Maan voorkom.
 
Net nadat ek Paasfees gehou het volgens die Besigtigde Maan Kalendar het die Heilige Gees het my ‘n openbaring aangaande die Sabbatsverlof en Jubelfees Jare en hul verhouding met die vloeke van Levitikus 26 gegee. Ek kon dit nie glo nie, en tog , ek kon dit ook nie ontslaan of weerlê nie.
 
Ek het instinktief begin om notas te maak van alles wat ek besig was om te leer. Dit was geen toeval nie, want hierdie notas sou later ‘n integrale deel van my webwerf nuusbriewe word. Hierdeur het ek onweerlegbare bewyse van die vloeke van Levitikus 26 rondom my begin sien alhoewel ek gedink het ek verbeel dit alles. Ek was nie a geleerde, teoloog, of schatologist nie. Ek is nie a pastoor, priester of rabbi nie. Ek is en was niks meer as a werkersklas sloot delwer nie. Hoe kon ek verstaan wat niemand anders in staat is om te begryp of kennis van te dra nie?
 
13 En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. (Handelinge 4:13)
 
27maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; (1Korintiers1:27)
 
By die fees van Tabernakels volgens die Besigtigde Maan kalender van daardie jaar (2005 ), het ek die gasheer gevra of ek met hom oor hierdie nuutgevonde begrip  van die sabbatsverlof Jare kon praat. Hy het aan my terug geskryf en het vir my gesê ek sal die hele groep wat Sukkot ( Loofhuttefees, hutte fees) in New Hampshire daardie jaar bywoon moet leer wat aan my getoon is. Ek het nog nooit voorheen by een van Yehovah se Feeste gepraat nie en het geen begeerte gehad om nou te begin nie. Ek het dit so aan die gasheer verduidelik maar hy het daarop aangedring dat ek hierdie informasie moet deel met almal wat by die Fees sou wees daardie jaar.
 
 
As ‘n resultaat daarvan, het ek weereens die behoefte gehad om terug te trek na my gebedskamer. Dit was gedurende daardie tyd in gebed dat ek a vag voor Yehovah gegooi het deur om te sê, “Hier is ek, stuur my” as daar regtig niemand anders is wat onderrig kan gee hieroor nie. Teen hierdie tyd was ek baie meer gewillig om alles wat ek tot dusver geleer het asook die baie bangmaak profesieë wat hulle geopenbaar het en hul verhouding tot die einde van die wêreld, met almal te begin deel. Teen die einde was my finale antwoord aan Yehovah tog “Ja” as daar regtig niemand anders wat bereid of gewillig was om dit te doen nie. Selfs teen die risiko dat ek dalk a dwaas genoem word, as dit is wat Yehovah wil hê ek moet doen, is dit wat ek sal doen.
 
 
In alle eerlikheid, het ek eintlik eers onlangs alles gelees wat Yehovah aan Jesaja gese het en die deel waar Jesaja vir Yehovah gesê het, “Hier is ek! Stuur my. “
 
8 Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê: Wie sal Ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek: Hier is ek, stuur my. 9 En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie. 10  Maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hul oë en met hul ore nie hoor en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. 11  Toe sê ek: Hoe lank, Here? En Hy antwoord: Totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot ‘n wildernis, 12  en die HERE die mense ver verwyder het en die verlatenheid groot is in die land. 13  En as nog ‘n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting; maar soos by die terpentynboom en die eikeboom-as hulle omgekap word-‘n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. (Jesajah 6:8-13)
 
 
Yehovah gaan a bookskap stuur, die mense sal hoor maar nie verstaan of weet nie. Hulle sal vet word van al die kennis, baie dinge leer en nie verstaan, berou hê of genees word nie. Met ander woorde, hulle sal alles leer maar hulle maar sal not steeds nie verstaan nie net soos ‘n volk wat:
7  wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie.  (2 Timothy 3:7)
 
Dit is eintlik merkwaardig wat Yehovah hier sê. Dit sal goed wees om kennis te neem van die feit dat Yehovah ons op kennisgewing het!
 
Die volgende skrifgedeeltes in Timothy het ook vir my uitgestaan:
1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. 2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig 3  sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, 4  verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; 5  mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af. 6  Want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevange neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, (2Timothy 3:1-6)
 
12  En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word. 13  Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. (2Timothy 3:12-13)
 
5  Want die aarde is ontheilig onder sy bewoners; want hulle het die wette oortree,(1|) die insetting geskend,(2) die ewige verbond verbreek.(3) (Jesajah 24:5) Nota: 1 Torot – meer as een Torah (onderrig)
 
Jer 23:36  3Hierdie is die enigste rede, volgens alle Skrif, waarom die aarde sal in die dag van die opstanding verbrand sal word ( sien ook: Jesajah 13:9; 13:11; 26:21; 66:24 Miga 5:15: Sefanja 1:2-18)
 
6  Daarom verteer die vloek die aarde en moet sy bewoners boet; daarom word die bewoners van die aarde deur ‘n gloed verteer en bly daar min mense oor. (Jesaja 24:6)
 
In 2006 het ek weer oor die sabbatsverlof Jare in Windsor, Ontario en toe in Toronto gepraat. Die groepe in in Toronto was saamgestel uit voormalige lede van die splintergroep kerke van theWorldwide Kerk van God , en dit was met hulle waar ek my eerste werklike weerstand ontmoet het. Hulle wou niks hoor van die Sabbatsverlof Jare nie.
 
Elke keer wat iemand my a vraag gevra het en ek nie die antwoord geken het nie, het ek die antwoorde gesoek sodat ek die regte verdediging kon hê vir wat die Heilige Gees wou hê ek moet sê aan die kerke of aan hulle wat teenwoordig was by die vergadering. As ek nie die antwoorde kon kry nie het ek daaroor gebid en binne a kort rukkie het die antwoord gekom deur een of ander studie of selfs miskien deur a Christen radio stasie wat ek besig was om na te luister.
 
Voordat ek gevra is om eens en vir altyd te loop het die pastoor my baie keer gevra of ek myself as Elia beskou.  Ek het hom verseker ek doen nie elke keer wat hy my gevra het. Ek dink egter dat ek en ander Hebreeuse bodes bevoorreg is deur Yehovah om in hierdie laaste dae die boodskap van restorasie en herstel van onder andere  en insluitende die Sabbat, Heilige Dae asook die Sabbatsverlof jare  in ooreenstemming met die Besigtigde Maan te kan verkondig.
 
In 2007, Paasfees, het ek begin met ‘n weeklikse nuusbrief wat net vir sewe weke tot Shavuot ( Pinkster )sou wees, dit het nog steedsnie gestop sedert daardie tyd nie  behalwe vir die tye wanneer ek weg is op die feeste                  ( Aangestelde Tye). Ek het voortgegaan om hierdie nuusbrief elke week getrou te skryf waar ek  a verduideliking van die Sabbatsverlof Jare, Jubelfees Jaar en die profesieë wat hulle aan die lig bring en aan ons openbaar. Elke week leer ek meer en meer oor die Sabbatsverlof Jare – en daardie dinge wat direk met mekaar verband hou –   sodat ek kan aanhou om dit te deel met diegene wat opreg wil leer .
 
My webwerf leserskap was meer as 11 000 in 2009 en is nou teen 2012, amper op die 2 000 000 merk.
In Maart 2008 het Yehovah dit moontlik gemaak vir my om tien stede in die VSA oor die loop van ‘n twaalf dae te besoek en te praat oor die Sabbatsverlof Jare en Jubilee jaar vir die Profesie Klub (12). Aan die einde van hierdie toer het hulle ‘n DVD genaamd “Die chronologiese volgorde van die profesieë in die Jubilees” (13) vrygestel. Dit is een van hul topverkopers en die boodskap daarin was nog nooit vals bewys nogminder het dit enige verandering benodig nie. Dit is nog steeds beskikbaar op my webwerf vir diegene wat graag wil leer oor die Sabbatsverlof Jare en die vloeke wat oor ‘n persoon kom wat dit nie volg nie.
 
Baie van die dinge waarvan ek gepraat het op hierdie DVD het alreeds gebeur. Hoe weet ek hierdie dinge? Ek het doodseker gemaak dat ek nie skrifgedeeltes uit konteks gebruik het nie en het seker gemaak dat ek die Heilige Skrif akkuraat aanhaal. Ek het ook ‘n punt daarvan gemaak om seker te maak dat die Skrif die Skrif interpreteer teenoor vertrou op my eie Bybelse interpretasies wat uit my eie beperkte begrip van die Skrif sou wees.
 
Want nou sien ons deur ‘n spieël in ‘n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. (1 Korintiërs 13:12)
 
In 2009 het party van my lesers my aangeraai om alles wat ek geskryf het in my nuusbriewe in a boek vas te vang. Omdat ek nog nooit tevore a boek geskryf het nie, het ek nie geweet of ek dit sou kon doen nie. My lesers het egter daarop aangedring dat ek dit doen want die inligting wat ek gedeel het was deurslaggewend vir die tye waarin ons leef.  Ek het vinnig agtergekom dat die mees kragtige manier om die waarhede in Yehovah se Woord oor te dra, is met die kaarte wat ek het reeds ontwikkel het oor die Sabbatsverlof Jare en Jubelfees Siklus .
 
Alhoewel my boek nie die Nobelprys gewen het nie, beskou ek dit as ‘n eer dat dit genomineer was en wil weereens dankie se aan Professor Liebenberg vir die edele poging waarby hy ander geoorreed het om my boek te oorweeg vir die Nobelprys sit in Letterkunde. Op die volgende bladsy het ek sy brief van nominasie vir my boek Die profesieë van Abraham ingesluit . Raadpleeg bylae “A” op die agterkant van die boek vir bykomende inligting om die poging wat Professor Liebenberg ingesteek het namens my in hierdie verband te sien.
 
Nominasie van Joseph F. Dumond vir ‘n humanitêre Nobelprys
 
Geagte Mnr of Mej:
 
Volgens my begrip fokus Die Komitee op ‘n basiese aspek van die woord “humanitêre ” : Dit wat help om die lewens van die mense te verbeter en lyding verminder.  Herhaaldelik was menslike simbole gekies; mense wat deur hul goeie dade , dien as voorbeelde vir die huidige en toekomstige geslagte. Volgens die komittee , is hierdie ” kampioene van broederlike liefde ” of “self- offer ” van die mans en vroue wat dien as die oorsaak van vrede deur die uithou van ‘n helpende hand aan die slagoffers van gewapende konflikte , ens. Die bestaan uit mans en vroue wat die wonde van oorlog wil genees of te help om ‘n toekomstige katastrofiese gebeurtenis te voorkom of te minimaliseer,  vorm ‘n belangrike faktor in hul beraadslagings.
 
Sedert 1901, is die Nobelprys aan mans en vroue toegeken uit alle uithoeke van die wêreld vir uitstaande prestasies in fisika, chemie , fisiologie of geneeskunde, letterkunde en vir hul pogings in die totstandkoming van ‘n groter vrede in die wêreld.
Die Komitee beklemtoon sterk hoe ons almal ‘n globale verantwoordelikheid het en dat die trotse tradisie van humanisme ook op die agenda van die wêreld politiek gestel moet word. Daarom wil ek mnr Joseph F. Dumond van Kanada nomineer as ‘n Laureaat vir die humanitêre prys , wat volgens my mening, ‘n geweldige poging aanwend om rampspoedige gebeurtenisse van epiese proporsies uit te lê voordat ons ‘n ernstig gebeurtenis op hande het, deur sy boek , Die profesieë van Abraham .
 
Hy het sonder twyfel, op die mees deurdagte en akkurate manier, suksesvol bewys wanneer die vorige Sabbatsverlof en Jubelfees Jare deur die geskiedenis plaasgevind het en hulle verbind aan beide die verlede en toekomstige gebeure wat elke persoon op hierdie planeet gaan beïnvloed. Sy uitleg van die geskiedenis met betrekking tot die Sabbatsverlof Siklus gaan teweegbring dat baie geskiedkundiges heroorweeg wanneer sekere kronologiese gebeure plaasgevind het. Huidige wêreld nuus stories en die verwoestende gebeure wat tans plaasvind regoor die wêreld bevestig sonder twyfel die Sabbatsverlof Jare.
 
As ‘n professor en onderwyser van Bybelse geskiedenis en teologie , moet ek se Die profesieë van Abraham is ‘n waarlik briljante verduideliking van waarom sekere dinge gebeur op sekere tye , of hierdie dinge deel van die verlede, hede of toekoms is.
 
Die Uwe
 
Professor W.A. Liebenberg
 
Calvary University HRTI | POB 36035
 
Annlin, Pretoria, South Africa
 
 
 
 
Ek voel ook dat ek ‘n paar van die onverklaarbare dinge wat oor die jare gebeur het vanaf 2005 tot die hede, met julle moet deel . Dit is in Aanhangsel “B” (ook aan die agterkant van die boek).
 
Hierdie jaar het ek ‘n sprekende toer begin wat baie duidelik vir my aangedui het net hoeveel diegene wat geroep is (Of hulle het net begin, of verder langs of iewers in die middel is) honger en dors om soveel meer van al die dinge wat Yehovah reeds aan die lig gebring het te leer. Wat my die meeste opgeval het op hierdie sprekende toer was hoe soveel mense met so min tot geen inligting voorsien is met betrekking tot die Sabbatsverlof en Jubel Jare en wat die beste manier is om te kan toets en bewys dat die inligting waar is of nie. Dit is presies waarom ek hierdie boek geskryf het. Want daar is geskrywe:
6 My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis; omdat jy die kennis verwerp het, sal Ek jou verwerp, sodat jy vir My die priesteramp nie sal bedien nie; omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal Ek ook jou kinders vergeet. (Hosea 4:6)
 
Soos ek voorheen gese het, het ek in 2005 begin leer van die Sabbatsverlof Jare en die onderskeie vloeke wat gepaard gaan daarmee as ons dit nie bewaar nie. Dit was ‘n geestelik ontnugtering en ontsagwekkende reis van daardie oomblik af soos ek voortgaan om meer en meer te leer oor hierdie Groot Gebod en terug kyk na alles wat sedertdien gebeur het.
 
En nou, in 2013 , wil ek graag alles aan jou voorle wat Yehovah my gewys het sedert 2005.  Ek doen dit met die opregte hoop jy ook die wysheid sal begin sien in en die noodsaaklikheid om hierdie geseënde en groot gebod te hou en sodoende, die vloeke te kan breek wat oor jou, jou familie, jou vriende, mede-werkers, ons hele samelewing en nasie in geheel vir die nie-nakoming en ongehoorsaamheid aan ons Skepper Yehovah en die hou van Sy Sabbatte, Heilige Dae en Sabbatsverlof Jare nie.
 
Met hierdie boek byderhand, kan jy dan ook die mense in jou familie, jou vriendekring , jou kerk , gemeente , gemeenskap of sinagoge – sowel as almal wat Yehovah in jou pad sit – die waarheid leer oor die Sabbatsverlof  jaar en hoe dit van toepassing is hul lewe op die huidige oomblik , en selfs meer in die donker dae wat nog gaan volg
Nou is die tyd om die vloeke te verbreek en die Sabbatsverlof Jaar van 2016 te hou. Breek die vloeke van Levitikus 26 en begin uiteindelik die seëninge van gehoorsaamheid te maai.
 
 
Mag Yehovah nou elkeen van julle wat in alle erns kies om te bekeer van julle voormalige maniere en om te doen wat dit sal neem om effektief te werk in die rigting van die behoud van die volgende sabbatsjaar van Aviv 2016 – Aviv 2017, gevolg deur Aviv 2023 – Aviv 2024 en daarna, Aviv 2030- Aviv 2031, seën.